Tá FuturEnergy Ireland agus SSE Renewables mar pháirtnéirí i gcomh-fhorbairt le chéile ag déanamh fiosraithe maidir leis an poitéinseal atá ag tionscadal fuinnimh in-athnuaite nGort Uí Rathaille, Baile Bhuirne, Co. Chorcaí. Creidimid gur maith an rud é bheith i gcumarsáid lenár gcomharsana ón dtús. Tá sé mar aidhm againn tionscadail atá freagrach a fhorbairt i slí atá go maith dúinn, dár sochaí agus dár gcomharsana.

Tá taithí fhairsing ag FuturEnergy Ireland agus ag SSE Renewables araon i ndearadh agus i dtógáil forbairtí fuinnimh ghaoithe ar fud na hÉireann. Tá Coillte agus SSE Renewables ag feidhmiú chun tacú le jabanna nua agus áitiúla a chruthú agus cur leis an ngeilleagar áitiúil agus ag cabhrú leis mian na hÉireann 70% fuinneamh in-athnuaite a bhaint amach faoi 2030, mar atá leagtha síos sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide.

Estimated Project Development Time

Sep 2020

Publish introductory Community Information Leaflet 1

Mar 2021

Publish Community Information Leaflet 2 - Buildable area layout

Jun 2021

Publish Community Information Leaflet 3 - Design layout

Dec 2021

Introduction letter to FuturEnergy Ireland distributed.

Mar 2022

Project update Letter distributed

Jun 2022

Final design layout. Publish detailed project brochure and virtual tour exhibition.

Jul 2022

Information Webinar.
Local Engagement clinic.

Sep 2022

Planning application submitted to An Bord Pleanála